Visie & beleid

Kinderopvang biedt ouders de mogelijkheid om zorg en werk te combineren.
De Kabouterhoeve zorgt ervoor dat ouders met een gerust hart hun kinderen in een warm en veilig kinderdagverblijf achter kunnen laten. Wij willen bijdragen aan een goede startpositie van kinderen in de samenleving.

Vanuit een pedagogisch verantwoorde basis bieden wij kinderopvang die aantrekkelijk en uitdagend is voor kinderen. De Kabouterhoeve creëert een beschermende huiselijke omgeving voor kinderen waarin zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen en waar zij hun eigen unieke vaardigheden leren ontdekken.

” Wij gaan uit van een persoonlijke benadering
van ouder en kind.”

Pedagogisch beleidsplan

Wij leggen niet de nadruk op de behoeftigheid en afhankelijkheid van kinderen, maar op het feit dat kinderen zelf al heel veel kunnen. De Kabouterhoeve geeft ruimte en mogelijkheden voor ontwikkeling, inspanning, ontspanning, maar zeker ook voor rust en het gevoel van geborgenheid.

Een kind ontdekt, leert en ontwikkelt zich als het de ruimte krijgt om zelf dingen uit te proberen en te ervaren. We werken met een pedagogisch beleidsplan dat op verzoek ter inzage bij de Kabouterhoeve ligt.