Oudercommissie

Beste ouders(s),

De Kabouterhoeve heeft, zoals alle kinderopvangorganisaties, een oudercommissie (OC). De oudercommissie heeft twee hoofdtaken: activiteitenorganisatie en beleidszaken.

Wij behartigen de belangen van alle ouders en kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Dit wordt gedaan door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Daarnaast organiseren wij meerdere keren per jaar informatieve en/of sociale activiteiten. Op elke groep bij de Kabouterhoeve is er een map aanwezig met daarin informatie met betrekking tot de oudercommissie. Hierin vindt u ons huishoudelijk reglement, alsmede de verslagen van onze vergaderingen. Daarnaast staat er een OC-klapper met daarin de laatste informatie voor de ouders en hangen onze foto’s op iedere groep in het halletje. Indien u vragen heeft, kunt u altijd met ons contact opnemen. Via de Kabouterkrant houden we u op de hoogte van onze recente en geplande activiteiten en werkzaamheden.

  • De oudercommissie is in het bezit van een e-mail adres. Via dit adres kunt u ons altijd vragen stellen, punten inbrengen voor de vergaderingen etc.. Het adres is: oc.kabouterhoeve@gmail.com
  • Om ouders in bepaalde gevallen snel op de hoogte te kunnen stellen, of vragen te kunnen stellen, is het voor ons handig om uw juiste e-mailadres te ontvangen. Uw emailadresde naam van uw kind en de Kaboutergroep kunt u mailen naar oc.kabouterhoeve@gmail.com
  • Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage. Van deze bijdrage kunnen wij de kosten voor informatie- en ouderavonden betalen en organiseren wij door het jaar heen leuke activiteiten voor ouders en kinderen van Kabouterhoeve.

Ook wordt er voor een klein presentje gezorgd op de dag van de pedagogisch medewerker voor de leid(st)er van uw kind(eren).

Wij wensen u en uw kind(eren) een prettige tijd toe op de Kabouterhoeve!

220801 Privacy Policy Oudercommissie de Kabouterhoeve