Informatie

We werken met een enthousiast team dat dagelijks klaar staat om een veilige en prettige omgeving aan uw kind te bieden. Een omgeving waar het kind zichzelf kan zijn, maar die ook uitdagend en stimulerend is. Vanuit deze basis begeleiden wij de kinderen in hun ontwikkeling tot sociale mensen met respect van zichzelf en hun omgeving.

Ons streven is het geven van verzorging en begeleiding aan kinderen op een pedagogisch verantwoorde wijze, waarbij de inbreng van ouders zeer op prijs wordt gesteld.

Binnen ons kinderdagverblijf staat veiligheid en hygiëne voorop. De Kabouterhoeve voldoet aan de laatst nieuwe landelijke, wettelijke eisen en wordt hierop gecontroleerd door de GGD en brandweer. Onze inspectierapporten zijn te bekijken via de link.

Daarnaast zijn het merendeel van onze pedagogisch medewerkers in het bezit van een BHV-Certificaat en/of een geldig kinder-EHBO certificaat.

Peuterplein

Wij werken met de methode Peuterplein. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen met onze pedagogisch medewerkers ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen.

Wachtlijstbeleid

Een kind uit een gezin waarvan al een of meerdere kinderen worden opgevangen heeft voorrang. Er wordt voorrang verleend aan reeds geplaatste kinderen die hun dagen willen uitbreiden. 

Landelijk register kinderopvang

Tuin- en Boskabouters: 146910011
Toffe kabouters & Babygroep: 335678294

” De Kabouterhoeve is een
(erkend) professioneel, particulier kinderdagverblijf. “

uil

Vierogenprincipe

Onze voorkeur gaat uit naar minimaal twee aanwezige pedagogisch medewerkers per groep. Mocht het toch voorkomen dat er (tijdelijk) een pedagogisch medewerker alleen op de groep is dan hanteren wij nog altijd het vierogenprincipe Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep mag staan maar dat een andere volwassenen altijd mee kan kijken en/ of luisteren.

Bij de Kabouterhoeve kan dit alleen voorkomen tijdens momenten in de ochtend als het nog rustig is met het brengen van de kinderen, tussen de middag als er kinderen liggen te slapen en er PM’ers met pauze zijn. We letten goed op dat de veiligheid ook op die momenten gegarandeerd is (Inspectie regels geven aan dat er per dag 3 uur achterwacht geregeld mag worden). Op de groep van de Boskabouters (boven) zul je nooit een P.M’er alleen treffen. Op de groepen beneden zou dit incidenteel voor kunnen komen maar dan is de deur tussen beiden groepen geopend zodat iedereen gezien en gehoord kan worden.