Stippenkaart

Alle kinderen krijgen een persoonlijke stippenkaart. Deze kaart is één jaar geldig en geeft u de mogelijkheid 10 extra dagdelen tegen een goedkoper uurtarief (€7,25 p.u.) af te nemen.

De stippenkaart mag niet ingezet worden tijdens een doorgegeven vakantieweek bij het 46 weken contract.

Extra opvang: meer dagdelen opvang dan in het contract beschreven staan.

Extra opvang

Wilt u daarnaast nog extra opvang afnemen dan kunt u dit aanvragen middels een mail te sturen naar info@dekabouterhoeve.nl.

Aan de hand van de planning wordt dan bekeken wat de mogelijkheden zijn. Voor deze extra opvang geldt het reguliere uurtarief.

Kinderen die extra opvang af willen nemen, zullen altijd opgevangen worden binnen hun eigen stamgroep. Wanneer er alleen de mogelijkheid is voor de gewenste extra opvang op een andere groep, zullen ouders hier vooraf schriftelijk toestemming voor moeten geven.

Ruilen

Ouders hebben ook de mogelijkheid om dagen te ruilen, de regels hierbij zijn:

  • vooraf overleggen of dit mogelijk is door een mail te sturen.
  • de ruil moet plaats vinden binnen twee weken van de te ruilen dag.