Oudercommissie

Beste ouder(s),

De Kabouterhoeve alsmede de Toffe BSO hebben, zoals alle kinderopvang organisaties, een oudercommissie (OC).

Voor de kabouterhoeve en Toffe BSO zijn twee oudercommissies opgesteld, een voor de kabouterhoeve en een voor de Toffe BSO, maar zij komen wel samen bijeen. Wel zullen de besluiten betreffende een van de twee onderdelen alleen genomen kunnen worden door de betreffende OC.

De oudercommissies komen zo’n acht keer per jaar bij elkaar en hierbij komen elke keer een aantal punten terug:

 • Activiteitenorganisatie
 • Beleidszaken

Wij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen. Dit wordt gedaan door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Daarnaast organiseren wij meerdere keren per jaar informatieve en/of sociale activiteiten.

Op elke groep bij de Kabouterhoeve en bij de Toffe BSO is er een map aanwezig met daarin informatie met betrekking tot de oudercommissie. Hierin vindt u ons huishoudelijk reglement, alsmede de verslagen van onze vergaderingen.
Daarnaast staat er een OC-klapper met daarin de laatste informatie voor de ouders.

Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Via de Kabouterkrant houden we u op de hoogte van onze recente en geplande activiteiten en werkzaamheden.

De oudercommissie van de Kabouterhoeve bestaat uit:

 1. Melvin Willems – voorzitter en 2e penningmeester (vader van Esmee BSO en Sophie, boskabouters)
 2. Linda Lansdaal- OC lid (moeder van Nils, droomkabouters)
 3. Jeroen Wildeman – OC lid (vader van Morris, toverkabouters)
 4. Bernadette van den Hoek – OC lid (moeder van Jonna, toverkabouters)

De oudercommissie van de Toffe BSO bestaat uit:

 1. Marloes Kersten-Huizing – voorzitter en contactpersoon bij klachten (moeder van Emma)
 2. Maaike Hoogstraten – 1e Penningmeester (moeder van Lotte en Suus)
 3. Melvin Willems – 2e penningmeester (vader van Esmee, BSO en Sophie, boskabouters)
 • De oudercommissie is in het bezit van een e-mail adres en deze geldt voor zowel de Kabouterhoeve alsmede de Toffe BSO. Via dit adres kunt u ons altijd vragen stellen, punten inbrengen voor de vergaderingen etc.. Het adres is: oc.kabouterhoeve@gmail.com
 • Om ouders in bepaalde gevallen snel op de hoogte te kunnen stellen, of vragen te kunnen stellen, is het voor ons handig om uw juiste e-mailadres te ontvangen. Uw emailadresde naam van uw kind en de Kaboutergroep of ‘de Toffe BSO’ kunt u mailen naar oc.kabouterhoeve@gmail.com
 • Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage, in hoogte van € 10,00 per kind per jaar. Van deze bijdrage kunnen wij de kosten voor informatie- en ouderavonden betalen en organiseren wij door het jaar heen leuke activiteiten voor ouders en kinderen van Kabouterhoeve en de Toffe BSO.

Ook wordt er voor een klein presentje gezorgd op de dag van de pedagogisch medewerker voor de leid(st)er van uw kind(eren).

Via een formulier kunt u een machtiging afgeven voor de automatische contributiebetaling voor de ouderbijdrage. Deze machtiging geldt voor de tijd dat uw kind gebruikmaakt van het kinderdagverblijf en/of de Toffe BSO. Indien uw kind van het kinderdagverblijf naar de Toffe BSO overgaat, dan blijft deze machtiging dus doorlopen. Uw bijdrage wordt eind maart/begin april afgeschreven.

Wij wensen u en uw kind(eren) een prettige tijd toe op de Kabouterhoeve en/of de Toffe BSO!